Zapraszamy do odbycia porodu w Naszym Szpitalu - szczegółowe informacje w zakładce


II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej od dnia 1 listopada 1999 roku. Organem założycielskim dla szpitala jest Gmina Łódź. W szpitalu funkcjonuje: Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Oddział Neonatologiczny, Dział Anestezjologii, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Pracownia  Diagnostyki Laboratoryjnej, Izba Przyjęć, pracownia USG. Szpital posiada przyznany przez Polski Komitet UNICEF i WHO tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku".

2006r. odbyła się ponowna rekontrola Polskiego Komitetu UNICEF po której Szpital im. Ludwika Rydygiera po raz kolejny uzyskał tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku"

W listapadzie 2009 roku II Szpital Miejski im dr L. Rydygiera uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą EN ISO 9001:2008 na okres trzech lat, z potwierdzonym audytem prawem jego dalszego używania w listopadzie 2011 roku.
Szpital realizuje świadczenia medyczne w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie hospitalizacji i specjalistyki ambulatoryjnej. Według ilości odbywanych rocznie porodów szpital zajmuje trzecie miejsce w województwie łódzkim.

W szpitalu funkcjonuje Szkoła Rodzenia prowadzona przez położne zatrudnione w II Szpitalu Miejskim im. dr Ludwika Rydygiera, w której przyszli rodzice zostają zapoznani z zasadami opieki nad kobietą ciężarną, noworodkiem, z warunkami odbycia porodu oraz otrzymują niezbędną w tym zakresie wiedzę.

Szpital pozyskuje coraz większą ilość podopiecznych i cieszy się dobrą opinią i popularnością wśród mieszkanek Łodzi.

zobacz nasze certyfikaty

Certyfikaty

  • certyfikat.jpg
  • photo
  • photo

Kontakt z nami

Sekretariat Dyrektora:
tel.: (42) 633 58 77
fax: (42) 633 58 77
e-mali: szpital@toya.net.pl

Portiernia
(42) 632 34 65

Ordynator Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego

(42) 633-78-71

Ordynator Działu Noworodkowego
(42) 633-70-63

Statystyka
(42) 632-36-23

Poradnia ginekologiczno-położnicza
(42) 632-34-65 w 150
więcej

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na badanie bilansu za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014r
na dzień przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego
przez Biegłego Rewidenta

----------------------------------

więcej

 
------------------------------------

więcej

-------------------------------------

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - ANESTEZJOLOGIA

więcej

---------------------------------------

Poszukujemy położnej do pracy w Poradni Ginekologiczno - Położniczej

więcej

------------------------------------------

NOWA SALA PORODOWA

więcej

-------------------------------------------

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla pacjentek II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi

więcej
---------------------------------------------

Gaz rozweselający na naszej porodówce

więcej
---------------------------------------------

Ogłoszenia/praca