W Szpitalu wdrożony jest System Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008

 

 

 

ZNIECZULENIE
DO PORODU
GRATIS!
PORÓD I POŁÓG GRATIS
RÓWNIEŻ DLA PACJENTEK NIEUBEZPIECZONYCH

bip

-----------------------------------


SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

---------------------------------------

Zakup sprzętu medycznego -  Projekt współfinansowany
przez UE z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego10 października 2014 uruchomiony został bezpłatny i bezpieczny dostęp do sieci Internet na terenie Szpitala.

Zapraszamy do odbycia porodu w Naszym Szpitalu - szczegółowe informacje w zakładce

Z dniem 01 października 2014 roku  II Szpital Miejski im dr Ludwika Rydygiera w Łodzi został przekształcony w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałami Miasta Łodzi,   przyjmując nazwę Szpital Ginekologiczno - Położniczy im dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o. Powstała spółka jest następcą prawnym SPZOZ-u.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522865
Kapitał zakładowy Spółki wynosi:
3 500 000 PLN
Regon 472252285, NIP 7251753539

Do 30 września 2014 roku II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi był samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej od dnia 1 listopada 1999 roku. Organem założycielskim dla szpitala jest Gmina Łódź. W szpitalu funkcjonuje: Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Oddział Neonatologiczny, Dział Anestezjologii, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Pracownia  Diagnostyki Laboratoryjnej, Izba Przyjęć, pracownia USG. Szpital posiada przyznany przez Polski Komitet UNICEF i WHO tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku".

2006r. odbyła się ponowna rekontrola Polskiego Komitetu UNICEF po której Szpital im. Ludwika Rydygiera po raz kolejny uzyskał tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku"

W listapadzie 2009 roku II Szpital Miejski im dr L. Rydygiera uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą EN ISO 9001:2008 na okres trzech lat, z potwierdzonym audytem prawem jego dalszego używania w listopadzie 2011 roku.
Szpital realizuje świadczenia medyczne w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie hospitalizacji i specjalistyki ambulatoryjnej. Według ilości odbywanych rocznie porodów szpital zajmuje trzecie miejsce w województwie łódzkim.

W szpitalu funkcjonuje Szkoła Rodzenia prowadzona przez położne zatrudnione w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym  im. dr Ludwika Rydygiera spólka z o.o., w której przyszli rodzice zostają zapoznani z zasadami opieki nad kobietą ciężarną, noworodkiem, z warunkami odbycia porodu oraz otrzymują niezbędną w tym zakresie wiedzę.

Szpital pozyskuje coraz większą ilość podopiecznych i cieszy się dobrą opinią i popularnością wśród mieszkanek Łodzi.

zobacz nasze certyfikaty

Certyfikaty

  • certyfikat.jpg
  • photo
  • photo

Kontakt z nami

Sekretariat:
tel.: (42) 633 58 77
fax: (42) 633 58 77
e-mali: szpital@toya.net.pl

Portiernia
(42) 632 34 65

Ordynator Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego

(42) 633-78-71

Ordynator Działu Noworodkowego
(42) 633-70-63

Statystyka
(42) 632-36-23

Poradnia ginekologiczno-położnicza
(42) 632-34-65 w 150
więcej

Aktualności

Z dniem 01 października 2014 roku  II Szpital Miejski im dr Ludwika Rydygiera w Łodzi został przekształcony w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałami Miasta Łodzi,   przyjmując nazwę Szpital Ginekologiczno - Położniczy im dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o. Powstała spółka jest następcą prawnym SPZOZ-u.

------------------------------------------

NOWA SALA PORODOWA

więcej

-------------------------------------------

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla pacjentek  Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.

więcej
---------------------------------------------

Gaz rozweselający na naszej porodówce

więcej
---------------------------------------------

Ogłoszenia/praca