Strona główna / O nas / Historia

Historia

Historia II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera

w Łodzi

 

       II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi w latach 1980-1999 pozostawał w strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Śródmieście W roku 1998 przeszedł restrukturyzację , zmniejszono liczbę zatrudnionego personelu oraz liczbę łóżek o ok 50%.
W latach 1997-1999 wystąpiło realne zagrożenie całkowitej likwidacji placówki ze względu na nadmierny  w stosunku do potrzeb  stan łóżek położniczych  w regionie. Na wniosek i z inicjatywy personelu w 1999r podjęto starania o wyłączenie szpitala ze struktur Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Śródmieście. Z dniem 1 listopada 1999 r szpital uzyskał rejestrację jako Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  o nazwie II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera w Łodzi  poprzez wpis do Rejestru zoz Wojewody Łódzkiego.
            Jest  szpitalem położniczo – ginekologicznym posiada II  stopień  referencyjności w zakresie opieki perinatalnej, który uzyskał w 2008 roku.
Posiada 88 łóżek: 50 dla dorosłych, 28 dla noworodków w systemie rooming-in z matkami i 10 miejsc dla noworodków pozostawionych do adopcji.
       Szpital posiada wieloletnią tradycję szpitala o profilu położniczym. Od maja 2002 roku w szpitalu funkcjonuje Pododdział Preadopcyjny dla dzieci  oczekujących na przeprowadzenie procesu adopcji.    W zakresie prowadzenia tej działalności szpital współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ośrodkami adopcyjnymi – Archidiecezjalnym  Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym i Ośrodkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W grudniu 2007 roku w szpitalu zostało uruchomione „Okno Nadziei” będące elementem Zintegrowanego Programu Zapobiegającego Porzucaniu Dzieci – Mamo, Nie Porzucaj Mnie! realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.
W okresie od października 1999r w szpitalu odbyło się 17 566 porodów    w tym urodziło się  94 pary bliźniąt, przeprowadzono 4.873 cięcia cesarskie oraz ponad 3500  operacji ginekologicznych, na oddziale preadopcyjnym miejsce znalazło 547 noworodków. Łącznie  mieliśmy  już 38.500  pacjentek. Rocznie hospitalizowanych jest ponad 4000 pacjentek i odbywa się blisko 2000 porodów.
Priorytetową działalnością Szpitala  jest prowadzenie Oddziału Położniczego w sposób nowoczesny,  a jednocześnie zgodny z oczekiwaniami i potrzebami młodych matek.
II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera w 1995 roku uzyskał tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” przyznany przez Polski Komitet UNICEF w światowej akcji upowszechniania karmienia piersią prowadzonej przez UNICEF i WHO „Baby Friendly Hospital Initiative”. W roku 2006 szpital został poddany ponownej ocenie przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią i decyzją Komisji ds. Oceny, Monitoringu i Reocen uzyskał potwierdzenie do dalszego używania tytułu przez następnych 5 lat.
Oddział Położniczo - Ginekologiczny  szpitala jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa, kształcimy specjalistów w tej dziedzinie.
Szpital prowadzi również Poradnię Specjalistyczną Ginekologiczno-położniczą, w której zarejestrowanych jest ponad 11 000 kobiet,  realizowane w niej są również programy profilaktyki w zakresie schorzeń nowotworowych i ich wczesnego wykrywania.
W okresie 1999 – 2010 poczynione zostały zakupy sprzętu medycznego oraz wykonano modernizacje, przebudowy i remonty szpitala, które przyczyniły się m. in. do udostępnienia placówki osobom niepełnosprawnym i poprawiły stan techniczny budynku, warunki i komfort pobytu  pacjentów oraz  warunki pracy personelu.
Na inwestycje  wykonane w szpitalu przeznaczone została kwota w wysokości ok. 3 400 000,00zł. które pochodziły z dotacji organu założycielskiego – Urzędu Miasta Łodzi, Ministerstwa Zdrowia, ZPORR, PFRON i ze środków własnych szpitala. Szpital pozostaje w stabilnej sytuacji finansowej , nie posiada zadłużenia i zobowiązań .
W szpitalu zatrudnionych jest 140 osób personelu medycznego, technicznego i administracyjnego.
Ukoronowaniem 10-letniej działalności jest  wprowadzenie systemu zarządzania jakością  potwierdzone przyznaniem  20 listopada 2009 roku Certyfikatu Zarządzania Jakością  Normy EN ISO 9001:2008, na okres trzech lat.

Z dniem 01 października 2014 roku  II Szpital Miejski im dr Ludwika Rydygiera w Łodzi został przekształcony w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałami Miasta Łodzi,   przyjmując nazwę Szpital Ginekologiczno - Położniczy im dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o. Powstała spółka jest następcą prawnym SPZOZ-u.

      Motto  Szpitala brzmi:

„Ciepło naszych rąk, naszą wrażliwość i wiedzę
ofiarujemy  wszystkim naszym podopiecznym”